Từ khóa: dia chi cong ty san xuat thanh ray truot bi, máy nén khí, may che bien thuc pham, que hàn atlantic, may lao bong gao long an, Đo Mức Bằng Sóng Siêu Âm NIVELCO , bóng dèn hùynh quangFL20G, đầu kéo huyn đai 1995, motor, motor

Bơm hút chân không - Bom hut chan khong

Mã sản phẩm: 83598
(0)
Mã sản phẩm: 78436
(0)
Mã sản phẩm: 89908
(0)
Mã sản phẩm: 84338
(0)
Mã sản phẩm: 63628
(0)
Mã sản phẩm: 4517
(0)
Mã sản phẩm: 11153
(0)
Mã sản phẩm: 13094
(0)
Mã sản phẩm: 27787
(0)
Mã sản phẩm: 27789
(0)
Mã sản phẩm: 27790
(0)
Mã sản phẩm: 27791
(0)
Mã sản phẩm: 45316
(0)
Mã sản phẩm: 54041
(0)
Mã sản phẩm: 54667
(0)
Mã sản phẩm: 62646
(0)
1 2 3 4
BƠM CHÂN KHÔNG CHỐNG CHÁY TRIVAC D16B ATEX
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
23/04/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
4

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D40B
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
18/04/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
4

BƠM CHÂN KHÔNG RUVAC WA 1001
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
09/12/2014
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
1

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV300B OERLIKON LEYBOLD
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
09/12/2014
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
6

BƠM CHÂN KHÔNG SOGEVAC SV100B Part No.960500
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
09/12/2014
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
22

Bơm Chân Không Oerlikon Leybold
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
05/12/2014
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
9

Bơm chân không Trivac D65B Atex Leybold
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
23/10/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
1

Bơm chân không Trivac D40B Atex Leybold
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
23/10/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
1

Bơm chân không Trivac D25B ATEX Leybold
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
23/10/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
1

Dầu và bơm chân không Leybold
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-DV-Kỹ Thuật T.S.T
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
23/10/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:

Máy bơm chân không Edwards Vacuum
Nhà cung cấp
:
Công Ty TNHH TM DV Lâm Gia Phú
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
02/11/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
2

nhíp gắp sản phẩm
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Dụng cụ công nghiệp HTV
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
15/10/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
1

Bơm Shinko Seiki
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬP KHẨU LONG NHI
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
18/05/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
6

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 200JXK (200W)
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Viking Thái Bình Dương
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/03/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
3

Động cơ phun nước tháp tăng ẩm HYDQF-216P-L15 Water Spray Motor of Cooling Tower
Nhà cung cấp
:
Taizhou shi Shuanghua instrument Co.Ltd
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/03/2015
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
9

máy hút chân không, bơm áp suất, bơm chống oxy hóa, bơm ngăn oxi hóa
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY CPTM HỒNG PHÚC (MINHMOTOR)
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
07/10/2013
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
8

R 5 - oil- recirculating Rotary Vane Vacuum pump
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH STAR ONE VIỆT NAM
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
26/03/2013
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
9

bơm chân không
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
04/04/2013
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
5

bơm chân không SIHI
Nhà cung cấp
:
EUROPE TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
25

Bơm chân Không SIHI
Nhà cung cấp
:
EUROPE TECHNOLOGY TRADING COMPANY LIMITED
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
08/07/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
195

Bơm hút chân không Edwards
Nhà cung cấp
:
(EKC) KOMROWSKI REP OFFICE
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
12/08/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
159

Dry-running vacuum pumps EVE-TR
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-KT Công nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
01/06/2011
Ngày cập nhật
:
02/06/2011
Lượt xem
:
48

Oil-lubricated vacuum pumps EVE-OG
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-KT Công nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
01/06/2011
Ngày cập nhật
:
02/06/2011
Lượt xem
:
34

Water-ring pumps EVE-WR
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-KT Công nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
01/06/2011
Ngày cập nhật
:
02/06/2011
Lượt xem
:
25

EVE-TR 4 AC
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-KT Công nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
01/06/2011
Ngày cập nhật
:
02/06/2011
Lượt xem
:
31

Vacuum centre VZ
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH TM-KT Công nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
01/06/2011
Ngày cập nhật
:
02/06/2011
Lượt xem
:
17

Bơm hút chân không EVE-TR-M 2.3 DC
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
06/09/2011
Lượt xem
:
15

Bơm hút chân không EVE-TR-4 AC
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
11/06/2011
Lượt xem
:
29

Bơm hút chân không EVE-TR-4 AC3
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
20/06/2011
Lượt xem
:
23

Bơm hút chân không EVE-TR-8 AC
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
25/06/2011
Lượt xem
:
59

Bơm hút chân không EVE-TR-8 AC3
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
20/06/2011
Lượt xem
:
26

Bơm hút chân không EVE-TR-8 DC
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
17/06/2011
Lượt xem
:
13

Bơm hút chân không EVE-TR-10 AC
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
11/06/2011
Ngày cập nhật
:
11/06/2011
Lượt xem
:
14

bom chân không piston
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ MÊ KÔNG
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
13/05/2012
Ngày cập nhật
:
12/06/2012
Lượt xem
:
14

bơm cứu hỏa, bơm phun nước, bơm hố móng giá cả tôt nhất
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại và kỹ thuật Mạnh Bắc Sơn
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
18/07/2012
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
11

Bơm Axít, bơm chất độc hại, Bơm sản xuất tại châu Âu
Nhà cung cấp
:
Công ty TNHH Thương Mại và kỹ thuật Mạnh Bắc Sơn
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/07/2012
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
10

Bơm công nghiệp - bơm hút chân không - Woosung Vacuum
Nhà cung cấp
:
thế giơi bơm công nghiệp
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
07/08/2012
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
40

Shinko Seiki
Nhà cung cấp
:
LONG NHI IMPORT TRADING CO.,LTD
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
25/10/2012
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
46

BUSCH R5 RA 0063
Nhà cung cấp
:
STAR ONE VIET NAM CO., LTD.
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
02/11/2012
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
54

Bơm hút chân không schmalz
Nhà cung cấp
:
VIET A TRADING -INDUSTRIAL TECHNIQUE (VAIT Co., Ltd)
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
21/03/2013
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
17