Chào mừng bạn đến với www.cokhicongnghiep.com        cokhicongnghiep.com không trực tiếp bán hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được tư vấn
Đăng ký nhận email

CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ

CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ (ID: 865)
Địa chỉ
:
743A HẬU GIANG, P.11, Q.6, TP.HCM
Điện thoại
:
(0848)38766386,38776357
Số fax
:
(0848)38752027
Email
:
info@buivanngo.com.vn
Website
:
Giới thiệu

Sản phẩm chào bán

Cân đầu vào
Mã sản phẩm: 5176
(0)
Máy đánh bóng gạo
Mã sản phẩm: 5177
(0)
Máy bóc vỏ lúa
Mã sản phẩm: 5178
(0)
Máy tách thóc
Mã sản phẩm: 5179
(0)
Máy tách trấu
Mã sản phẩm: 5180
(0)
Máy trộn gạo
Mã sản phẩm: 5181
(0)
Máy xát trắng gạo
Mã sản phẩm: 5182
(0)
Sàn tạp chất
Mã sản phẩm: 5183
(0)
MÁY ĐÁNH BÓNG CÀ PHÊ
Mã sản phẩm: 5184
(0)
MÁY TÁCH MÀU
Mã sản phẩm: 5185
(0)
MÁY TÁCH MÀU
Mã sản phẩm: 5186
(0)
1
Cân đầu vào
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
32

Máy đánh bóng gạo
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
534

Máy bóc vỏ lúa
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
228

Máy tách thóc
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
100

Máy tách trấu
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
72

Máy trộn gạo
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
200

Máy xát trắng gạo
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
296

Sàn tạp chất
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
107

MÁY ĐÁNH BÓNG CÀ PHÊ
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
34

MÁY TÁCH MÀU
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
101

MÁY TÁCH MÀU
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
29/06/2010
Ngày cập nhật
:
Lượt xem
:
172