Giảm tới5%

May chan doan loi dien tu xe o to

 Cong ty HOANG THINH PHAT  

 

Kinh chao quy khach!

 

Cong ty chung toi la nha cung cap ca thiet bi sua chua bao duong o to

·        Thiet bi nang ha & Gara

·        Dung cu, Tu dung cu

·        Thiet bi chuan doan loi

·        Thiet bi - Dong son

·        Thiet bi bi kiem dinh

·        Thiet bi phanh va banh xe

·        Dung cu chuyen dung

·        Thiet bi boi tron

·        Thiet bi khi nen

·        Thiet bi rua xe

·        May hut bui – Thiet bi ve sinh nha xuong

·        Do choi – Phu kien xe dia hinh

Tu van lap xuong sua chua Oto – Mo hinh, dung cu truong day nghe GTVT

 

Moi chi tiet xin lien he:

Vice Director

Mr. Thanh

HP: 0918 33 74 33 – 0902 69 87 69

Email/YM: levanthanh74@yahoo.com

Cong ty  TNHH PT HOANG THINH PHAT

So 66 Duong 21, P.8, Q.Go Vap, TP.HCM

Tel: 08 625 78 210 – Fax: 08 625 78 235

www.hoangthinhphat.net

 

Chung toi den tan noi khao sat & tu van Mien Phi Lap Xuong Sõua chua OTO – Cac Truong Day Nghe Giao Thong Van Tai cho Quy khach tren Toan Quoc.

·        Thiet bi nang ha & Gara

·        Dung cu, Tu dung cu

·        Thiet bi chuan doan loi

·        Thiet bi - Dong son

·        Thiet bi bi kiem dinh

·        Thiet bi phanh va banh xe

·        Dung cu chuyen dung

·        Thiet bi boi tron

·        Thiet bi khi nen

·        Thiet bi rua xe

·        May hut bui – Thiet bi ve sinh nha xuong

·        Do choi – Phu kien xe dia hinh

Tu van lap xuong sua chua Oto – Mo hinh, dung cu truong day nghe GTVT

 

Moi chi tiet xin lien he:

Vice Director

Mr. Thanh

HP: 0918 33 74 33 – 0902 69 87 69

Email/YM: levanthanh74@yahoo.com

Cong ty  TNHH PT HOANG THINH PHAT

So 66 Duong 21, P.8, Q.Go Vap, TP.HCM

Tel: 08 625 78 210 – Fax: 08 625 78 235

www.hoangthinhphat.net

 

Chung toi den tan noi khao sat & tu van Mien Phi Lap Xuong Sõua chua OTO – Cac Truong Day Nghe Giao Thong Van Tai cho Quy khach tren Toan Quoc.

 Cong ty HOANG THINH PHAT  

 

Kinh chao quy khach!

 

Cong ty chung toi la nha cung cap ca thiet bi sua chua bao duong o to

·        Thiet bi nang ha & Gara

·        Dung cu, Tu dung cu

·        Thiet bi chuan doan loi

·        Thiet bi - Dong son

·        Thiet bi bi kiem dinh

·        Thiet bi phanh va banh xe

·        Dung cu chuyen dung

·        Thiet bi boi tron

·        Thiet bi khi nen

·        Thiet bi rua xe

·        May hut bui – Thiet bi ve sinh nha xuong

·        Do choi – Phu kien xe dia hinh

Tu van lap xuong sua chua Oto – Mo hinh, dung cu truong day nghe GTVT

 

Moi chi tiet xin lien he:

Vice Director

Mr. Thanh

HP: 0918 33 74 33 – 0902 69 87 69

Email/YM: levanthanh74@yahoo.com

Cong ty  TNHH PT HOANG THINH PHAT

So 66 Duong 21, P.8, Q.Go Vap, TP.HCM

Tel: 08 625 78 210 – Fax: 08 625 78 235

www.hoangthinhphat.net

 

Chung toi den tan noi khao sat & tu van Mien Phi Lap Xuong Sõua chua OTO – Cac Truong Day Nghe Giao Thong Van Tai cho Quy khach tren Toan Quoc.

Gợi ý nhà cung cấp

Công ty TNHH Hưng Phú Vinh

232, ĐườngG TX.52, P.thạnh xuân, Q.12, TP.HCM

+848. 37123850 - 37123851- 37123752

info.mangpehungphuvinh@gmail.com

công ty TNHH Kỹ Thuật Dương Việt

240/6/6 Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp

0911 99 35 66

nhon.duongviet@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIÊN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

0854340103

tamepco@gmail.com